Klassifinst.(spknpp)

Används för att ställa in det tillgängliga antalet (graderingssteg) när du graderar (klassificerar) bilder med knappen som du har ställt in för [Klassificering] med [Inst. Spec.knapp].

  1. MENU (Uppspelning) → [Val/memo][Klassifinst.(spknpp)].
  2. Lägg till en Går att återställa (bock)-markering till antalet (graderingssteg) som du vill aktivera.
    Det går att välja det markerade antalet vid inställning av [Klassificering] med hjälp av specialknappen.