Kontin. tagning

stillbild

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kontin. tagning].
    • Du kan även ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge].