Val mellan AF/MF

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] → önskad knapp → [Håll AF/MF-väljare] eller [Byt AF/MF-väljare].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-väljare:
Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.
Byt AF/MF-väljare:
Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-kontroll]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.] på styrratten.