Proxyinställningar

film, slow motion och quick motion

Du kan spela in en proxy-film med låg bithastighet samtidigt som du spelar in en film eller en slow motion/quick motion-inspelning.

Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

 1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Proxyinställningar] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Proxyinspelning:
Används för att ställa in om proxy-filmer ska spelas in samtidigt. ([På] / [Av])


Inspelningsinställningar för proxy-filmer

Proxy-filmer spelas in med följande inställningar.

Filformat:
XAVC S HD
Inspelningsstorlek:
1280×720
Bildrutehastighet vid inspelning:
Max. 60p/Max. 50p
Inspelningsinställningar:
9 Mbps
Kodek för komprimering:
MPEG-4 AVC/H.264


Tips

 • Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (skärmen för enbildsvisning eller indexbildskärmen). (proxy) visas över filmer för vilka en proxy-film samtidigt spelades in.

OBS!

 • Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
 • I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.

  Normal filminspelning

  • När punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]

  Inspelning i slow motion/quick motion

  • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps]
 • När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
 • Det går inte att redigera filmer på den här kameran.