Zoom

Det går att zooma med hjälp av W/T (zoom)-spaken eller genom att peka på zoomikonen på skärmen.

Hur man använder zoomspaken

 1. Förstora motivet med hjälp av W/T (zoom)-spaken.
  • Flytta W/T (zoom)-spaken mot T-sidan för att zooma in och mot W-sidan för att zooma ut.

Peka på zoomikonerna på skärmen

 1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Ikonpekfunktion][På].
 2. Peka på (zoom)-ikonen (A) och välj sedan förstoring (B). Alternativt kan du trycka och hålla på ikonen W eller T (C).

  Figur över skärmen för inställning av förstoringen efter att ha tryckt på zoomikonen

  (A): (zoom)-ikon

  (B): förstoringsgrad

  (C): W/T-ikon