Pekfunktion

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om bildskärmens pekfunktioner ska vara aktiverade eller inte.

  1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Aktiverar pekfunktioner.
På: end uppsp.:
Aktiverar pekfunktioner endast under uppspelning.
Av:
Inaktiverar pekfunktioner.