Zoomomfång (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zoomomfång] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

End. smart zoom:
Zoomområdet begränsas till den smarta zoomfunktionen. Den smarta zoomfunktionen går att använda för att ta stillbilder när [JPEG-bildstorlek] är inställd på [M] eller [S].
Klarbildszoom:
Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den smarta zoomfunktionen, förstorar produkten bilder med hjälp av bildbehandling med lägre försämringsgrad.
Digital zoom:
När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

  • Ställ in [End. smart zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.