Auto tempavstäng.

Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.

  1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.
Hög:
Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].

Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

  • Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
  • Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Kontinuerlig inspelningstid för filmer när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer är på följande sätt när inspelningen startas med kameran inställd på standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag. Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.

Omgivande temperatur: 25 °C
Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 60 minuter
Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 60 minuter
Omgivningstemperatur: 40 °C
Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 60 minuter
Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 60 minuter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; när bildskärmen är öppen)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; när bildskärmen är öppen)

OBS!

  • Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].