SteadyShot (film)

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning.

  1. MENU (Tagning) → [Bildstabilisering][SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Aktiv:
Ger en kraftfull SteadyShot-effekt.
Av:
[SteadyShot] används inte.

OBS!

  • Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
  • När man ändrar inställningen för punkten [SteadyShot], ändras synvinkeln.
  • I följande fall är punkten [SteadyShot] fast inställd på [Av]:
    • Normal filminspelning: [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]
    • Inspelning i slow motion/quick motion: [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps]