Auto skärm AV (stillbild)

Ställer in om bildskärmen ska stängas av automatiskt eller ej i tagningslägena för stillbilder.

  1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Auto skärm AV] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stängs inte AV:
Bildskärmen stängs inte av.
2 s/5 s/10 s:
Bildskärmen stängs av efter att den angivna tiden har förflutit utan att användaren behöver göra något.
Du kan återgå till tagningsläget genom att göra något på kameran, till exempel trycka ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

  • Om du inte tänker använda kameran under en längre period ska du stänga av kameran.