Visa info Wi-Fi

Används för att visa kamerans Wi-Fi MAC-adress.

  1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi] [Visa info Wi-Fi].