USB-ansl.läge

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när kameran är ansluten till en dator eller liknande.

  1. MENU (Installation) → [USB] [USB-ansl.läge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj när ansluten:
Varje gång som du ansluter USB-kabeln till kameran ska du välja det läge som du vill använda bland följande. ([Liveströmning(USB-strömn.)], [Bildöverföring (MSC)], [Bildöverföring (MTP)] eller [Fjärrtagning (Fjärrdator)])
USB-strömn.:
Utför USB-strömning via en ansluten dator eller smartphone.
Massmin(MSC):
Upprättar en Mass Storage-anslutning när kameran ansluts till en dator eller liknande.
När du ansluter kameran till en dator eller annan USB-enhet betraktas kameran som en löstagbar lagringsenhet och det går att överföra filer från kameran.
MTP:
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan kameran, en dator och andra USB-enheter.
När du ansluter kameran till en dator eller annan USB-enhet betraktas kameran som en mediaenhet och det går att överföra stillbilder/filmer från kameran.
Fjärrdator:
Använder Imaging Edge Desktop (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.