Fjärrtagningsinställ.

Används för att konfigurera inställningar för bilder som sparas vid fjärrtagning med en smartphone eller dator.

  1. MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Fjärrtagningsinställ.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Dest. för spara stillb.:
Används för att ställa in om stillbilder ska sparas både i kameran och en smartphone eller dator vid fjärrtagning. ([Endast destination]/[Dest.+Kamera]/[Endast kamera])
Storlek på spara bild:
Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dest.+Kamera]. Det går att överföra antingen JPEG-filen i originalstorlek eller en JPEG-fil som motsvarar 2M. ([Original]/[2M])

OBS!

  • När ett minneskort som inte går att spela in är isatt i kameran går det inte att lagra några stillbilder även om [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera].
  • När [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera] har valts för [Dest. för spara stillb.] och inget minneskort är isatt i kameran kommer inte slutaren att utlösas ens om [Utlöser utan kort] är satt till [Möjlig].
  • När en stillbild visas på kameran går det inte att fjärrfotografera via en smartphone eller dator.