För att växla mellan stillbilder och filmer (Visningssätt)

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

  1. MENU(Uppspelning) → [Uppspelningsmål][Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:
Bilderna visas datumvis.
Mappvisn. (Stillbilder):
Endast stillbilder visas.
Filmvisning:
Endast filmer visas datumvis.