Försköningseffekt (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in effekten som används för jämn tagning av huden när ett ansikte känns igen.

 1. MENU (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Försköningseffekt]-funktionen används inte.
:
[Försköningseffekt] används. Du kan ställa in önskad effektnivå genom att trycka på höger/vänster sida av styrratten. ([På: Hög]/[På: Mellan]/[På: Låg])

OBS!

 • [Försköningseffekt] går inte att använda vid användning av den digitala zoomfunktionen.
 • [Försköningseffekt] går inte att använda i filminspelningsläget under följande förhållanden.
  • [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] under [Proxyinställningar] är inställd på [På].
  • [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] är inställd på [30p] och [Sp. in me. un. HDMI-ut.] under [Inst. HDMI-utmtn.] är inställd på [På].
  • [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och kameran ansluts från en dator eller liknande.
  • [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] vid fjärrtagning från en smartphone.
  • [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] är inställd på [120p]/[100p].
 • [Försköningseffekt] visas inte på bildskärmen under tagning i filminspelningsläge när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] men effekten kommer att användas för de lagrade bilderna.