Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet

Att observera vid användning av batteripaketet

 • Var noga med att bara använda äkta Sony-batteripaket.
 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
 • Undvik att utsätta batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
 • Undvik att lägga batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i bilen eller rakt i solen.

Att observera vid laddning av batteripaketet

 • Ladda upp batteripaketet (medföljer) innan du använder produkten för allra första gången.
 • Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda därför upp batteripaketet varje gång innan det ska användas, så att du inte missar några chanser att ta bilder.
 • Försök inte ladda upp andra batteripaket än sådana som är avsedda för denna produkt. Det kan leda till läckage, överhettning, explosion, elstötar, brännskador eller andra personskador.
 • När du använder ett helt nytt batteripaket eller ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att laddningslampan (CHARGE) blinkar snabbt när batteriet laddas. Om detta skulle inträffa ska du ta ut batteripaketet och sedan sätta i det igen för att ladda det.
 • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda ordentligt vid temperaturer utanför detta intervall.
 • Vi kan inte garantera att det går att använda alla externa strömkällor.
 • Dra ut nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget och koppla loss USB-kabeln från kameran när uppladdningen är klar. Annars finns det risk att batteripaketets bruksliv förkortas.
 • Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
 • Om produktens laddningslampa börjar blinka under laddningen ska du ta ut batteripaketet som håller på att laddas och sedan sätta i samma batteripaket ordentligt i produkten igen. Om laddningslampan börjar blinka igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket av annat än angiven sort är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av rätt typ.
  Om batteripaketet är av rätt sort, så ta ut det och prova att sätta i ett nytt eller ett annat batteripaket för att se om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska. Om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska, är det förmodligen fel på den första batteripaketet.

Indikatorn för återstående batteriladdning

 • Indikatorn för återstående batteriladdning visas på skärmen.

  Figur över indikatorer för återstående batteriström

  A: Hög batterinivå

  B: Batteriet slut

 • Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående batteriladdning visar rätt.
 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
 • Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid medan den är påslagen, stängs produkten automatiskt av (automatisk avstängningsfunktion).
 • Om indikatorn för återstående batteriladdning inte tänds på skärmen, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen så att den tänds.

För att använda batteripaketet på ett effektivt sätt

 • Batteripaketets prestanda försämras under kalla förhållanden. Detta innebär att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla ställen. För att batteripaketet ska vara så länge som möjligt rekommenderar vi att du stoppar det i en ficka nära kroppen för att hålla det varmt, och väntar med att sätta i det i produkten tills precis innan du tänker börja ta bilder. Om du har metallföremål som t.ex. nycklar i fickan, så var försiktig så att det inte uppstår kortslutning.
 • Batteripaketet tar snabbt slut om man använder funktionen för kontinuerlig tagning ofta, slår på och stänger av kameran ofta eller skruvar upp bildskärmens ljusstyrka mycket högt.
 • Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket i reserv och att du tar några provbilder innan du börjar ta de riktiga bilderna.
 • Om batterikontakterna är smutsiga kan det hända att det inte går att slå på produkten eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Rengör i så fall batteripaketet genom att torka bort allt damm med en mjuk duk eller en bomullstuss.

Förvaring av batteripaketet

För att batteripaketet ska fortsätta att fungera ordentligt bör man ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det, och därefter ladda ur det helt i kameran innan man stoppar undan det igen. Ta ut batteripaketet ur kameran och förvara det torrt och svalt.

Angående batteripaketets bruksliv

 • Batteripaketets bruksliv är begränsat. När samma batteripaket används många gånger, eller när samma batteripaket används under lång tid, sjunker gradvis batterikapaciteten. Om batteripaketets användningstid har blivit väldigt kort är det förmodligen dags att byta ut det mot ett nytt.
 • Batteripakets bruksliv varierar med hur det förvaras, och med användningsförhållandena och användningsmiljön.