Zebravisning

stillbild, film, slow motion och quick motion

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Zebravisning] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Zebravisning:
Används för att välja om zebramönstret ska visas. ([Av] / [På])
Zebranivå:
Används för att justera ljusstyrkenivån för zebramönstret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

Tips

  • Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för [Zebranivå]. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special 1] respektive [Special 2] med standardinställningarna.
  • För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
  • För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

  • Zebramönstret visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.