Flygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla de trådlösa funktionerna tillfälligt, inklusive Wi-Fi.

  1. MENU (Nätverk) → [Nätverksaltn.][Flygplansläge] → önskad inställning.
    När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.