Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Antal bilder vid stillbildstagning

När punkten [Auto skärm AV] är inställd på [Stängs inte AV] Ca. 360 bilder
När punkten [Auto skärm AV] är inställd på [2 s] Ca. 540 bilder


Batteritid för filminspelning

Faktisk inspelning av filmer Ca. 60 minuter
Kontinuerlig filminspelning Ca. 90 minuter
 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Ett Sony SDXC-minneskort (U3) används (säljs separat)
 • Antalet stillbilder som går att ta är baserat på CIPA-normerna och gäller vid fotografering under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.