Urspr. fokusförst. (stillbild)

stillbild

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x1,6:
Bilden visas med 1,6 gångers förstoring.