ISO (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. ISO på styrratten → välj önskad inställning.
  • Du kan även välja MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][ISO].

Menypunktsdetaljer

ISO AUTO:
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
ISO 80 – ISO 12800:
Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder spelar in i slow motion/quick motion.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 125 och 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 125 ändras inställningen automatiskt till 125. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].

OBS!

 • [ISO] är satt till [ISO AUTO] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
 • När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 125, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
 • Om du riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under tagning av bilder med en låg ISO-känslighet kan det hända att ljusa områden i bilden registreras som svarta områden.