USB LUN-inställn.

Används för att öka kompatibiliteten genom att begränsa funktionerna vid USB-anslutning.

  1. MENU (Installation) → [USB][USB LUN-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multipla:
Låt [Multipla] vara inställt i vanliga fall.
Enkelt:
Ställ bara in [USB LUN-inställn.][Enkelt] om det inte går att ansluta på annat sätt.