Använda raderingsknappen

Du kan radera bilden som för tillfället visas genom att trycka på (Radera)-knappen.

  • Om ett bekräftelsemeddelande visas när du trycker på (Radera)-knappen använder du styrratten för att välja [Radera] och trycker i mitten.
  • Du kan även radera två eller fler bilder på en gång.
    Välj MENU (Uppspelning) → [Radera][Radera]. Välj de bilder som du vill radera.

Tips

  • Om du sätter MENU (Uppspelning) → [Radera][Radera g två tryck] till [På] kan du radera bilderna genom att trycka på knappen (Radera) två gånger i följd.
  • Förutom för skärmen för enbildsvisning kan du även använda (Radera)-knappen för följande funktioner.
    • Specialknappen
    • Kameraguiden