Volyminställning

Används för att ställa in volymen för filmuppspelning.

  1. MENU(Installation) → [Ljudalternativ][Volyminställning] → önskad inställning.

Justering av volymen under pågående uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.