Ljus övervakning

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att justera bildkompositionen vid tagning på mörka ställen. Genom att förlänga exponeringstiden går det att kontrollera bildkompositionen på bildskärmen även under mörka förhållanden som t.ex. utomhus på natten.

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] → tilldela funktionen [Ljus övervakning] till önskad knapp.
 2. Välj tagningsläget för stillbilder, tryck på knappen som du har tilldelat funktionen [Ljus övervakning] till och ta en bild.
  • Ljusstyrkan på grund av [Ljus övervakning] fortsätter att gälla efter tagningen.
  • För att återställa bildskärmen till normal ljusstyrka trycker man en gång till på den knapp som [Ljus övervakning]-funktionen är inställd för.

OBS!

 • När [Ljus övervakning] används ändras [Livevisning] automatiskt till [Ställ in effekt av], och inställningsvärden som exponeringskompensation visas inte på live view-skärmen. Vi rekommenderar att du bara använder [Ljus övervakning] på mörka ställen.
 • [Ljus övervakning] stängs automatiskt av i följande fall.
  • När kameran stängs av.
  • När skärpeinställningssättet ställs in på något annat än manuell skärpeinställning.
  • När [Autoförst. i MF] utförs.
  • När [Fokusförstoring]-läget är valt.
 • När [Ljus övervakning] används kan det hända att slutartiden blir längre än vanligt vid tagning på mörka ställen. Eftersom det uppmätta ljusstyrkeomfånget utvidgas kan det även hända att exponeringen ändras.