Inst. HDMI-utmtn. (film)

Ställer in video och ljud som ska skickas till en separat inspelningsenhet/spelare som är ansluten via HDMI vid filminspelning.
Använd en premium HDMI-höghastighetskabel (säljs separat) för att överföra 4K-filmer.

  1. MENU (Installation) → [Extern utgång][Inst. HDMI-utmtn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sp. in me. un. HDMI-ut.:
Anger om filmer ska spelas in på minneskortet i kameran under HDMI-överföring.
[På]: Filmer spelas in på kamerans minneskort och filmerna överförs samtidigt till den HDMI-anslutna enheten.
[Av (endast HDMI)]: Filmer spelas inte in på minneskortet i kameran och filmerna överförs bara till enheter som är anslutna via HDMI.
Utmatningsupplösning:
Används för att ställa in upplösningen för bilden som ska överföras till en annan enhet som är ansluten via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är inställt på [På]. ([Auto]/[2160p/1080p]/[1080p]/[1080i])
Ins. 4K-ut.(end. HDMI):
Används för att ställa in bildrutehastigheten och färgdjupet för 4K-filmer som ska överföras till en annan enhet som är ansluten via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är inställt på [Av (endast HDMI)]. ([30p 8bit]/[25p 8bit]/[24p 8bit])

OBS!

  • En 4K-film överförs inte till den anslutna 4K-kompatibla enheten under inspelning i slow motion/quick motion.
  • När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är inställt på [Av (endast HDMI)] ställs [Visa HDMI-info.] tillfälligt in på [Av].
  • När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] ökar inte räknaren (den faktiska inspelningstiden räknas inte) medan filmen spelas in på en extern inspelare/spelare.
  • När man spelar in 4K-filmer med [Sp. in me. un. HDMI-ut.] under [Inst. HDMI-utmtn.] inställd på [På] kan filmen inte överföras till en enhet som är ansluten via HDMI om en proxy-film spelas in samtidigt. För att överföra filmer med HDMI ställer du in [Proxyinspelning][Av]. (Om [Bildhast. inspeln.] är inställd på nåt annat än [24p] vid den tidpunkten kommer bilden inte att visas på kamerans bildskärm.)
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och en HDMI-anslutning används är följande funktioner delvis begränsade.
    • Identi. motiv i AF
    • Ansprio i mltimätn