Ansikte multimät. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][Ansikte multimät.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
Av:
Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

  • När [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv] är inställd på [På] och [Identifieringsmål] är inställd på [Djur ()] fungerar inte [Ansikte multimät.].