Upps.hast. interv

Ställer in uppspelningshastigheten för stillbilder under [Kont. upps. interv].
  1. MENU (Uppspelning) → [Visa][Upps.hast. interv] → önskad inställning.

Tips

  • Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på styrratten under [Kont. upps. interv].