Ljudinspelning

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning. Ställ in [Av] för att undvika att manöverljud från objektivet och kameran kommer med i inspelningen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudet spelas in.
Av:
Ljudet spelas inte in.