Lista över ikoner som visas på bildskärmen

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Ikonerna på tagningsskärmen

Figur över skärmen i bildskärmsläge

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  Tagningsläge
  Scenigenkänningsikon (flytta)
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100/1h30m
  Återstående antal bilder som kan tas/inspelningstid för filmer
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5M/4.2M/3.7M
  Bildstorlek för stillbilder
  J-X.FINE J-FINE J-STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD
  Filformat för filmer
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Bildfrekvens
  Inspelningsinställningar för filmer
  Proxyinspelning
  4:2:0 8bit
  Färgsampling och bitdjup för filmer
  120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
  Bildrutehastighet för inspelning i slow motion/quick motion
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  End. smart zoom/Klarbildszoom/Digital zoom
  PC remote
  Ljus övervakning
  Tyst läge
  Fjärrkontroll
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Reducera vindbrus
  Gammavisn.ass. typ
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  Spotfokus
  Utföra [Spotfokus]
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  USB-anslutningsläge (USB-strömning)
  USB-strömn. : Standby/USB-strömn. : Utmatn.
  Status för USB-strömning
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar/pekikoner
  Ikonpekfunktion
  Kreativt utseende
  Ställ in prod.mod.
  Tagningsläge/självutlösare för filmer
  Exponeringskompensation
  Start/stopp av filminspelning
  Slutare
  Zoom
  Byte av uppspelningsläge
  Lägg till Shot Mark1
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Suddig bakgrund
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  ISO-känslighet
  AE-lås
 6. Guider/annat
  Välj fokuspunkt På/Av
  Guide för inställning av [Fokusområde]
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Växla Av/Tv
  Guide för ändring av bländarvärdet och slutartiden
  C:32:00
  Självdiagnosskärmen
  Spotmätningsområde
  Histogram
  Digitalt vattenpass
  STBY REC
  Standby för filminspelning/filminspelning pågår
  1:00:12
  Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)


  Visa ljudnivå

  4K, extern utgång

Ikonerna på uppspelningsskärmen

Enbildsläge för uppspelning

Figur över skärmen under enbildsvisning

Histogramvisning

Figur över skärmen under histogramvisning

 1. Grundläggande information
  Klassificering
  Skydd
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  Återstående batterikapacitet
  Visa som grupp
  Proxy-film inkluderad
  Tagningsmarkering inkluderad
  Smartphone-överföringsstatus (när [Välj på kam. o skic] används)
 2. Kamerainställningar

  Se ”Ikonerna på tagningsskärmen”.

 3. Pekikoner
  Ikonpekfunktion
  Byte av tagningsläge
  Lägg till/ta bort Shot Mark1
  Gå till positionerna för tagningsmarkeringar
 4. Tagningsinställningar
  Bildförhållande
  HLG
  HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)

  Se ”Ikonerna på tagningsskärmen” för andra ikoner som visas i detta område.

 5. Bildinformation
  Latitud/longitudinformation
  2022-1-1 10:37:00PM
  Tagningsdatum
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  C0003
  Filmens filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)