Manuellt fokus (Ställ in fokus)

stillbild, film, slow motion och quick motion

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

 1. MENU → (Fokus) → [AF/MF][Fokusläge][Manuellt fokus].
 2. MENU → (Fokus) → [AF/MF][Ställ in fokus].
  Skärmen för manuell skärpeinställning visas.
 3. Tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten för att justera skärpeinställningen.
  • Fokalavståndet visas på skärmen.
  • För att det ska gå att finjustera skärpeinställningen under olika förhållanden kan skärpeindikatorn flyttas bortom oändlighet. Om du vill ställa in skärpan på oändlighet ska du inte föra indikatorn till slutet av reglaget. Ställ i stället in skärpan medan du tittar på bildskärmen.
  • Tryck i mitten på styrratten för att återgå till tagningsskärmen.

Tips

 • Med hjälp av [Autoförst. i MF] går det lättare att ställa in skärpan manuellt, eftersom bilden automatiskt förstoras vid manuell skärpeinställning. När den förstorade bilden visas går det att använda ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten för att justera vilken del av bilden som ska förstoras. Vrid på styrratten för att ställa in skärpan.
 • När du använder [Kont.framhävvisn.] framhävs konturerna av föremål i fokus med en specifik färg. Denna funktion gör det enkelt att kontrollera skärpan.
 • Skärmen för manuell fokusering går att visa vid tagning i det manuella fokuseringsläget genom att trycka på den knapp som är tilldelad till [Fokusstandard] med [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp].

OBS!

 • Manuellt inställda fokalavstånd slutar gälla när [Fokusläge] väljs på nytt.
 • Det visade fokalavståndet är bara för referens.