Hur man använder styrratten

På menyskärmen eller på skärmen som visas när du trycker på Fn kan du flytta valramen genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. Ditt val bekräftas när du trycker i mitten på styrratten.

Figur som visar var styrratten sitter

  • Funktionerna DISP (visningsinställning), ( Expon.kompens.) och / ( Självutlösare/Matningsläge) är tilldelade upptill/nedtill/till vänster på styrratten. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida och mitten på styrratten.
  • Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.