Skärpeinställning med pekåtgärder (Pekfokus)

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Välj MENU(Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion][På] i förväg.

Den här funktionen går att använda när [Fokusområde] är satt till någon av följande parametrar:

 • [Brett]
 • [Zon]
 • [Mittenfixering]

 1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.][Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange positionen där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner vid autofokus. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

 1. Peka på bildskärmen.
  • Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
  • För att avbryta pekfokuseringen pekar du på ikonen (avbryt pekfokusering) eller trycker i mitten på styrratten.
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (Punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.

 1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • För att avbryta punktfokus pekar du på ikonen (avbryt pekfokusering) eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • Skärpeinställningsramen för [Punkt] och [Utöka punkt] kan flyttas genom att du drar i den.
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringen genom att dubbeltrycka på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • När [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]
  • När den digitala zoomen används