Pekfunktioner på bildskärmen

Genom att peka på bildskärmen kan du intuitivt utföra åtgärder som exempelvis skärpeinställning på tagningsskärmen och åtgärder på uppspelningsskärmen.

Pekfunktioner (på tagningsskärmen)

Peka på bildskärmen för att ange var skärpan ska ställas in (Pekfokus).

Peka på ett motiv på bildskärmen för att använda funktionen för pekföljning (Pekspårning).

Du kan även ställa in skärpan på ett motiv och ta bilder genom att helt enkelt peka på motivet på skärmen (Pekavtryckare).

Se ” Pekfunk. under tagn. ” för information om hur du byter funktionen som aktiveras genom pekning.

Pekåtgärder (på uppspelningsskärmen)

Svep åt vänster eller höger på skärmen under uppspelning av en enstaka bild för att hoppa till föregående eller nästa bild.

Vid uppspelning av en enstaka bild går det att förstora eller förminska bilden som visas genom att flytta isär eller dra ihop två fingrar på skärmen (dra isär/nypa ihop).

  • Du kan även trycka två gånger på bildskärmen för att förstora en stillbild eller lämna den förstorade bilden.
  • Under filmuppspelning går det att starta eller pausa uppspelningen med pekåtgärder.

Tips

  • Det går att öppna funktionsmenyn genom att snabbt svepa uppåt på tagningsskärmen.
  • När [Ikonpekfunktion] är inställd på [På] visas pekknapparna på tagningsskärmen och uppspelningsskärmen och det går att styra kameran med pekknapparna.