Välja hög/vänst öga

stillbild

Ställer in om skärpan ska ställs in på vänster eller höger öga när kameran känner igen människoögon.

  1. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Välja hög/vänst öga] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Kameran väljer automatiskt antingen det vänstra eller det högra ögat.
Höger öga:
Motivets högra öga (det vänstra ögat ur fotografens perspektiv) väljs.
Vänster öga:
Motivets vänstra öga (det högra ögat ur fotografens perspektiv) väljs.


[Vxl hög/vänst öga] via specialknapp

Du kan även växla mellan höger ögat och vänster öga för att fokusera med specialknappen.

När [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du växla öga som ska fokuseras genom att trycka på specialknappen som har tilldelats funktionen [Vxl hög/vänst öga].

När [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Auto] kan du tillfälligt växla ögat som ska fokuseras genom att trycka på specialknappen som har tilldelats funktionen [Vxl hög/vänst öga].

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

  • Du trycker i mitten på styrratten
  • Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs
  • Du slutar att trycka på den anpassade knappen som tilldelats [Ident. av motiv AF]
  • Trycka på MENU-knappen

Tips

  • När [Vis id.ram motiv]är inställt på [På] visas ögonigenkänningsramen runt ögat som du har valt med [Välja hög/vänst öga] eller [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen.

OBS!

  • Du kan inte välja höger/vänster öga när [Identifieringsmål] är inställt på [Djur ()].