Fotoläge (stillbild): Intelligent auto

stillbild

Kameran tar stillbilder med automatiskt justerade inställningar.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
  2. MENU → (Tagning) → [Tagningsläge][Fotoläge][Intelligent auto].
  3. Rikta kameran mot motivet.
  4. Ställ in skärpan och ta bilden.

Tips

  • Om kameran upptäcker att motivet rör sig visas (rörelse)-markeringen.

OBS!

  • I läget [Intelligent auto] ställs funktionerna [ISO] och [Vitbalans] in automatiskt och det går inte att ändra inställningarna på egen hand.