Angående zoomförstoringen

Zoomskalan ändras i förhållande till vald bildstorlek.

När [Aspekt] är [3:2]

JPEG-bildstorlek End. smart zoom Klarbildszoom Digital zoom
L: 20M - Ca. 2× Ca. 4×
M: 10M Ca. 1,4× Ca. 2,8× Ca. 5,6×
S: 5.0M Ca. 2× Ca. 4× Ca. 8×