Fotoläge (film)

film, slow motion och quick motion

Du kan ställa in tagningsläget för filminspelning.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja filminspelningsläget.
  2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge] [Fotoläge] → önskat tagningsläge.

Menypunktsdetaljer

(Intelligent auto):
Används för att spela in filmer med kameran automatiskt justerad till lämpliga inställningar.
(Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
(Bländarprioritet):
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
(Slutarprioritet):
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
(Manuell expon.):
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.