Använda stillbild/film/S&Q-knappen

Du kan använda stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja ett tagningsläge.

Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

Varje gång som du trycker på stillbild/film/S&Q-knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.

Tips

  • Menyposterna som visas på flikarna [Tagning], [Exponering/Färg] och [Fokus] på menyskärmen varierar beroende på tagningsläget (stillbild/film/S&Q). Välj önskat tagningsläge med stillbild/film/S&Q-knappen innan du justerar dessa inställningar.