Bekr.radering

Det går att ställa in om [Radera] eller [Avbryt] ska vara inställt som standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.

  1. MENU (Uppspelning) → [Radera][Bekr.radering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

"Radera" först:
[Radera] ställs in som standardinställning.

"Ångra" först:
[Avbryt] ställs in som standardinställning.