Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel

För att kunna visa bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HDMI-kabel (säljs separat) och en TV med en HDMI-ingång. Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

 1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
 2. Anslut HDMI-uttaget på den här produkten till HDMI-ingången på TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat).

  Använd en HDMI-kabel som passar i HDMI Type-D-mikrouttaget på produkten och i HDMI-uttaget på TV:n.

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.

  Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

 5. Välj bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.
  • Bildskärmen på kameran tänds inte medan uppspelningsskärmen visas.
  • Om uppspelningsskärmen inte visas, så tryck på (uppspelning)-knappen.

OBS!

 • Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
 • Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.
 • Om bilderna inte visas på TV-skärmen på rätt sätt, så välj MENU (Installation)[Extern utgång][HDMI-upplösning][2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] i förhållande till den TV som ska anslutas.
 • Vid HDMI-utmatning när man ändrar filmens bildkvalitet från 4K till HD eller omvänt eller om man byter till ett annat antal bildrutor per sekund eller annat färgläge för filmen kan det hända att skärmen blir mörk. Detta beror inte på något fel.
 • När [Proxyinspelning] under [Proxyinställningar] är inställd på [På] går det inte att mata ut bilder till en HDMI-enhet under 4K-filminspelning.
 • Om produkten utför oönskade åtgärder vid användning av TV:ns fjärrkontroll väljer du MENU (Installation) → [Extern utgång][KONTR. FÖR HDMI][Av].