Visa som grupp

Anger om kontinuerligt tagna bilder eller bilder som tagits med intervalltagning ska visas som en grupp.

  1. MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.][Visa som grupp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Bilderna visas som en grupp.
För att spela upp bilderna i en grupp väljer du gruppen och trycker i mitten på styrratten.
Av:
Bilderna visas inte som en grupp.

Tips

  • Följande bilder grupperas.
    • Bilder tagna med [Matningsläge] inställt på [Kontin. tagning] eller [Kont. prio hast.] (En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.)
    • Bilder som tagits med [Intervalltagnfunk.] (Bilder som tas under en intervalltagning blir en enda grupp.)
  • På indexbildskärmen visas ikonen (Visa som grupp) över gruppen.

OBS!

  • Om du raderar gruppen raderas alla bilder i den gruppen.