Radera sida

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på en sida under (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Radera sida].
  2. Välj en sida som du vill radera genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten för att radera posterna.