Radera post

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan radera menyval som lagts till (Min meny) i MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Radera post].
  2. Välj den inställning som du vill radera med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

  • För att radera alla alternativ på en sida, välj MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Radera sida].
  • Du kan radera alla alternativ som lagts till (Min meny) genom att välja MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Radera alla].