Autoförst. i MF (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell fokusering.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Autoförst. i MF][På].
  2. MENU (Fokus) → [Ställ in fokus] → ställ in skärpan genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
    • Bilden förstoras.

Tips

  • Du kan ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Tid för fokusförst.].