Varumärken

 • Memory Stick och Memory Stick-logotyp är varumärken eller registrerade varumärken för Sony Group Corporation.
 • XAVC S och XAVC S-logotyp är varumärken för Sony Group Corporation.
 • Mac är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.
 • USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
 • Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.
 • Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi Protected Setup är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
 • Ordmärket Bluetooth® och motsvarande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Group Corporation och dess dotterbolag sker på licens.
 • QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
 • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.