Kont. prio hast.

stillbild

Tar bilder kontinuerligt vid hög hastighet när man trycker ned avtryckaren och den hålls nedtryckt. Denna funktion gör att det går att ta bilder kontinuerligt vid högre hastighet än [Kontin. tagning].

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kont. prio hast.].
    • Denna funktion går även att ställa in från MENU (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge][Kont. prio hast.].

Tips

  • Om du vill fortsätta att justera exponeringen när du använder [Kont. prio hast.] ställer du in [Fokusläge][Manuellt fokus].

OBS!

  • Mellan sessionerna för kontinuerlig tagning visas den bild som precis har lagrats.