Ansiktsregistrering

stillbild

Ställer in personliga ansiktsdata. Om du registrerar ansikten i förväg kan produkten fokusera på det registrerade ansiktet och prioritera det.

Upp till åtta ansikten går att registrera.

  1. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Ansiktsregistrering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ny registrering:
Fotograferar och registrerar ansikten.
Ändring av ordning:
Om flera olika ansikten registreras kan prioritetsordningen för registrerade ansiktsdata ändras.
Radera:
Raderar registrerade ansikten ett och ett.
Radera alla:
Raderar alla registrerade ansikten på en gång.

OBS!

  • Se vid [Ny registrering] till att fotografera ansiktet framifrån på en väl upplyst plats. Det kan hända att ansiktet inte blir rätt registrerat om det är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande.
  • Även om man utför kommandot [Radera] finns data för det registrerade ansiktet kvar i produkten. Om du vill radera alla data om registrerade ansikten från produkten, så välj [Radera alla].