Identifieringsmål (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Väljer vilket mål som ska kännas igen med funktionen [Identi. motiv i AF].

  1. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Identifieringsmål] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Människa:
Känner igen mänskliga ansikten/ögon.
Djur ():
Känner igen djurögon.

Tips

  • För att kameran ska känna igen djurögon komponerar man bilden så att djurs ögon och nos befinner sig inom bildvinkeln. När du väl har fokuserat på djurets ansikte blir det lättare att upptäcka djurögon.

OBS!

  • När [Identifieringsmål] är inställt på [Djur ()] kan följande funktioner inte användas.
    • Ansikte multimät.
    • Prio ansiktsregist.
    • Ögonigenkänning för filminspelning
  • Även när [Identifieringsmål] är inställt på [Djur ()] kan det hända att ögonen på vissa typer av djur inte känns igen.