Visa ljudnivå

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om ljudnivån ska visas på skärmen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Visa ljudnivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudnivån visas.
Av:
Ljudnivån visas inte.

OBS!

  • Ljudnivån visas inte i följande fall:
    • När punkten [Ljudinspelning] är inställd på [Av].
    • När punkten DISP (visningssätt) är inställd på [Visa ingen info.].
  • Ljudnivån visas också i standbyläge för filminspelning.